محدودکردن نمایش

سه‌پایه و تک‌پایه

سه‌پایه و تک‌پایه 

 • 3,795,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  وزن سه‌پایه: ۱٫۵ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۴ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۴۵ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۴۲ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۵۲ سانتی‌متر پایه‌های چهار بخشی قفل‌های کلیپسی بال‌هد سه‌جهته
 • 5,260,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  وزن سه‌پایه: ۲٫۱۵ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۶ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۵۸ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۴۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۶۷ سانتی‌متر پایه‌های سه بخشی قفل‌های کلیپسی بال‌هد سه‌جهته
 • 4,700,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  وزن سه‌پایه: ۱٫۶۳ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۸ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۵۰ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۴۳ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۴۳ سانتی‌متر پایه‌های چهار بخشی بال‌هد با عملکرد دوگانه
 • 6,325,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  وزن سه‌پایه: ۱٫۷۵ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۸ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۵۹ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۴۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۴۴ سانتی‌متر پایه‌های چهار بخشی امکان استفاده از ستون مرکزی (میله میانی) به عنوان مونوپاد بال‌هد با عملکرد دوگانه
 • 5,500,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  وزن سه‌پایه: ۱٫۶۶ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: تا ۸ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۵۹ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۴۳ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌ شده: ۴۳ سانتی‌متر پایه‌های چهار بخشی امکان تنظیم پایه‌ها در دو زاویه مختلف استفاده از ستون مرکزی به عنوان مونوپاد بال‌هد سازگار با سیستم سریع بازشوی Arca به همراه کیف حمل
 • 3,690,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  وزن سه‌پایه: ۱٫۱۷ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: تا ۴ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۳۰ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۴۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌ شده: ۳۲ سانتی‌متر پایه‌های پنج بخشی امکان تنظیم پایه‌ها در دو زاویه مختلف بال‌هد سازگار با سیستم سریع بازشوی Arca به همراه کیف حمل
 • 2,000,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  حداکثر تحمل وزن سه‌پایه: ۲ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۵٫۴ سانتی‌متر حداقل ارتفاع سه‌پایه: ۵٫۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۱۳ سانتی‌متر وزن: ۹۳ گرم به همراه بال‌هد مدل ۴۹۲
 • 5,000,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  سه‌پایه آلومینیومی Velbon با پایه‌های سه‌بخشی تحمل وزن ۳٫۵ کیلوگرمی حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۱۶۳٫۳ سانتی‌متر حداقل ارتفاع سه‌پایه: ۲۵٫۸ طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۴۲٫۴ سانتی‌متر وزن: ۱٫۶ کیلوگرم ستون مرکزی دوبخشی صفحه سریع بازشو به همراه بال‌هد سه‌جهته اتصال استاندارد ¼ اینچی
 • 1 نمره‌(ها)
  5,700,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  سه‌پایه آلومینیومی Velbon با پایه‌های چهاربخشی تحمل وزن ۴ کیلوگرمی حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۱۵۷٫۶ سانتی‌متر حداقل ارتفاع سه‌پایه: ۲۵٫۵ طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۵۲٫۴ سانتی‌متر وزن: ۲ کیلوگرم ستون مرکزی دوبخشی صفحه سریع بازشو به همراه بال‌هد سه‌جهته اتصال استاندارد ¼ اینچی
 • 6,700,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  سه‌پایه آلومینیومی با پایه‌های ۴ بخشی وزن سه‌پایه: ۱٫۴ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۴ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۴۴ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۳۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۴۰ سانتی‌متر امکان تنظیم زاویه هر پایه به صورت مجزا به همراه بال‌هد سریع بازشو دارای کیف حمل
 • 6,590,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  سه‌پایه آلومینیومی با پایه‌های ۴ بخشی وزن سه‌پایه: ۱٫۴ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۴ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۴۴ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۳۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۴۰ سانتی‌متر امکان تنظیم زاویه هر پایه به صورت مجزا به همراه بال‌هد سریع بازشو دارای کیف حمل
 • 10,500,000 ریال موجود نیست
  موجود نیست
  سه‌پایه فیبر کربنی با پایه‌های ۴ بخشی وزن سه‌پایه: ۱٫۱ کیلوگرم حداکثر تحمل وزن: ۴ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۱۴۴ سانتی‌متر کم‌ترین ارتفاع سه‌پایه: ۳۴ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۴۰ سانتی‌متر امکان تنظیم زاویه هر پایه به صورت مجزا به همراه بال‌هد سریع بازشو دارای کیف حمل
مقایسه 0

محصولی موجود نیست

To be determined حمل و نقل
0 ریال مالیات
0 ریال جمع کل

پرداخت