مرور برچسب

عکاسی خیابانی

انواع ژانرهای عکاسی

عکاسی، هنری بسیار گسترده است که شامل ژانرهای مختلفی می‌شود. همین گستردگی باعث می‌شود که بعضی از عکاسان تازه‌وارد گیج شوند که چه می‌خواهند و دسته‌ای دیگر با ماجراجویی‌های جذاب ژانرهای عکاسی مختلف را تجربه کنند تا به سبک شخصی خود برسند. قصد…