مرور برچسب

معرفی عکاس

بازآفرینی گذشته در جعبه‌های کوچک

سب اگنیو، عکاسی است که همواره به دنبال تجربه‌های متفاوت و ترکیب هنرها بوده‌است. او در مجموعه Cube II محیط‌ها و کاراکترهای مینیاتوری پرجزئیاتی می‌سازد تا با عکاسی از آن‌ها حس‌وحال دوره‌های تاریخی مختلف را به بیننده منتقل کند. اگنیو با سفر…