آیفونچی

Nikon MC-DC1 Remote Release Cord

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید

تریگر شاتر سیمی برای جلوگیری از لرزش دست یا دوربین، با امکان قفل دکمه‌ی شاتر

این تریگر شاتر سیمی برای جلوگیری از مات‌شدن تصویر به علت لرزش دست یا دوربین طراحی شده است. امکان تریگر کردن شاتر از فاصله‌ی نسبتاً‌ نزدیک وجود دارد. طول سیم این ترگیر تقریباً یک متر است. امکان قفل کردن دکمه‌ی شاتر این تریگر وجود دارد.

مــزایا
مــعایب