مشاهده گالری تصاویر Manfrotto 293

Manfrotto Telephoto Lens Support 293

140120120

سرسه‌پایه مخصوص لنزهای تله‌ی متوسط

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

محصولات مشابه

توسط (Tehtan, ایران) در تاریخ25 Jan 2016 (Manfrotto Telephoto Lens Support 293) :
(3/5
مشتری به محصول نمره داده است و نقد و نظری برای آن ننوشته است، یا نقد و نظر او هنوز منتشر نشده است.