آیفونچی

Velbon PHD-41Q

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
  • 0.43 کیلوگرم
  • 8.7 سانتی متر
  • آلومینیوم
  • 0
  • 4 سانتی متر
مــزایا
مــعایب