آیفونچی

Velbon PHD-51Q

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
  • 0.67 کیلوگرم
  • 12 سانتی متر
  • 4 کیلوگرم
  • 3
مــزایا
مــعایب