آیفونچی

Manfrotto SUPER PROFESSIONAL TRIPOD MK2 161MK2B

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
 • Manfrotto
 • آلیاژ آلومینیوم
 • ۲۰
 • ۲۶۷٫۰
 • ۲۴۲٫۰
 • ۴۴٫۰
 • ۱۰۵٫۰
 • ۷٫۹
 • آلومینیوم
 • ۴۰
 • ۱۶-"۳/۸
 • ۳
 • Twist
 • Round
 • Geared
 • Round
 • ۱
مــزایا
مــعایب