آیفونچی

Velbon CX-640

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید

سه‌پایه‌ی نیمه‌حرفه‌ای با حداکثر تحمل وزن 5 / 2 کیلوگرم

این سه‌پایه‌ی نیمه‌حرفه‌ای چهاربخشی امکان چرخش در سه جهت دارد. سیستم کنترل اصطکاک ستون مرکزی این سه‌پایه باعث می‌شود تا ستون اتفاقی پایین نرود. سرسه‌پایه‌ی 3جهتی این سه‌پایه می‌تواند برای انواع حرکات (حتی عکاسی پرتره، عمودی) استفاده شود.

  • 162 سانتی متر
  • 59 سانتی متر
  • 65 سانتی متر
  • 9 کیلوگرم
  • 3 بخشی
  • 2.6 سانتی متر
مــزایا
مــعایب