آیفونچی

Velbon DV-7000

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
  • 3.47 کیلوگرم
  • 162.5 سانتی متر
  • 57 سانتی متر
  • 70 سانتی متر
  • 4.5 کیلوگرم
  • 3 بخشی
  • 2.9 سانتی متر
مــزایا
مــعایب