آیفونچی

Manfrotto 755CX3

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
 • Manfrotto
 • فیبر کربن
  منیزیوم
 • ۷
 • ۱۶۴٫۰
 • ۱۳۸٫۹
 • ۴۶٫۵
 • ۶۳٫۵
 • ۱٫۹
 • ۳۰٫۵
 • ۳
 • Flip lock
مــزایا
مــعایب