سه‌پایه‌ 

 • کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با وزن ۳٫۸ کیلوگرم و تحمل وزن ۲۰٫۸ کیلوگرم سه‌پایه با وزن ۵ کیلوگرم و تحمل وزن ۳۵ کیلوگرم حداقل و حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۷۵ و ۱۷۲ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌شده: ۹۰ سانتی‌متر سه‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  88,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • پایه‌های ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم به همراه هد ویدیویی S8 با تحمل وزن ۸ کیلوگرم تحمل وزن سه‌پایه: ۵ کیلوگرم قابلیت تنظیم ارتفاع ۱۶۳ تا ۸۰ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۳۱.۵ سانتی‌متر وزن: ۵ کیلوگرم پن ۳۶۰ درجه و تیلت-۷۰ تا ۹۰ درجه مجهز به تراز حبابی دو محوره قابلیت تنظیم سه‌پایه به صورت جداگانه پایه‌های سه‌بخشی به قفل گیره‌ای

  19,550,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • طراحی بادوام و سبک ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم مناسب برای فیلم‌برداری حرفه‌ای هد مخصوص فیلم‌برداری و دسته پن MVH502A تحمل وزن تا ۷ کیلوگرم امکان اتصال وزنه‌های تنظیم تعادل ۴ تا کیلوگرم امکان تنظیم اصطکاک حرکات پن و تیلت امکان تنظیم ارتفاع از ۵۷ تا ۱۴۳.۵ سانتی‌متر به همراه صفحه QR مدل 501PL مجموع وزن ۳.۸ کیلوگرم

  42,900,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ترکیبی عالی برای فیلم‌برداری متشکل از سه‌پایه‌، سرسه‌پایه، بال و کیف

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه و سرسه‌پایه‌ی فیلم‌برداری با دوربین‌های اس‌ال‌آر، با حداکثر تحمل وزن 5 کیلوگرم و حداکثر ارتفاع 154 سانتی‌متر

  24,200,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با تحمل وزن ۳۲ کیلوگرم سه‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  129,150,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با تحمل وزن ۲۵ الی ۶۵ کیلوگرم ۳‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  299,100,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با وزن ۲٫۵ کیلوگرم و تحمل وزن ۵٫۶ کیلوگرم سه‌پایه با وزن ۳٫۷ کیلوگرم و تحمل وزن ۲۰ کیلوگرم حداقل و حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۵۵ و ۱۶۲ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌شده: ۸۶ سانتی‌متر سه‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  27,650,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با وزن ۲٫۵ کیلوگرم و تحمل وزن ۶٫۹ کیلوگرم سه‌پایه با وزن ۳٫۷ کیلوگرم و تحمل وزن ۲۰ کیلوگرم حداقل و حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۵۵ و ۱۶۲ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌شده: ۸۶ سانتی‌متر سه‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  34,400,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با وزن ۳ کیلوگرم و تحمل وزن ۱۱ کیلوگرم سه‌پایه با وزن ۳٫۷ کیلوگرم و تحمل وزن ۲۰ کیلوگرم حداقل و حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۴۰ و ۱۴۷ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌شده: ۷۱ سانتی‌متر سه‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  50,800,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  کیت سه‌پایه Secced سر سه‌پایه با وزن ۷٫۰۳ کیلوگرم و تحمل وزن ۴۴ کیلوگرم سه‌پایه با وزن ۵٫۴۵ کیلوگرم و تحمل وزن ۹۵ کیلوگرم حداقل و حداکثر ارتفاع سه‌پایه: ۵۹ و ۱۶۰ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع‌شده: ۷۸ سانتی‌متر سه‌پایه مجهز به سیستم قفل‌کننده سریع به همراه مثلثی سه‌پایه

  190,300,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تحمل وزن ۴ کیلوگرم دارای هد سیال از نوع FSB-4 دارای سه‌پایه مدل ENG 75 L همراه با مثلثی میان‌بست سه‌پایه همراه با کیف حمل سه‌پایه

  56,850,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  تحمل وزن ۴ کیلوگرم دارای هد سیال از نوع FSB-4 دارای سه‌پایه مدل Speed Lock 75 CF همراه با مثلثی میان‌بست سه‌پایه همراه با کیف حمل سه‌پایه

  73,800,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • تحمل وزن ۶ کیلوگرم حداکثر ارتفاع: ۱۵۸ سانتی‌متر حداقل ارتفاع: ۹۵ سانتی‌متر دارای هد سیال از نوع FSB-6 همراه با مثلثی میان‌بست سه‌پایه همراه با کیف حمل سه‌پایه

  83,750,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • تحمل وزن ۶ کیلوگرم حداقل ارتفاع: ۷۷ سانتی‌متر حداکثر ارتفاع: ۱۶۰ سانتی‌متر وزن: ۵ کیلوگرم دارای مثلثی میان‌بست دارای کیف حمل

  98,750,000 ریال
  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف