تبدیل‌های دهانه‌ی فیلترها 

 • مبدل جهت اتصال نگه‌دارنده فیلتر  V5 اتصال نگه‌دارنده به لنز‌هایی با دهانه ۵۸ میلی‌متر ساخته‌شده از آلیاژ آلومینیوم

  2,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 67 به 62 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  400,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 72 به 67 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  400,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 52 به 62 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 62 به 72 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 62 به 77 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 67 به 72 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از 67 به 77 میلی‌متر - مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  1 نمره‌(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از ۷۲ به ۷۷ میلی‌متر مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از ۵۸ به ۶۷ میلی‌متر مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود
 • خرید محصول

  حلقه‌ی تبدیل سایز فیلتر از ۵۲ به ۶۷ میلی‌متر مناسب برای عکاسی و فیلم‌برداری

  350,000 ریال ناموجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  ناموجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف