دوربین‌های تکنیکی 

 • دوربین بی‌همتای 12FPS بدون قابلیت شیفت دارای شاتر الکترونیک فوکوس الکترونیک سازگار با بسیاری از لنزهای فوکوس خودکار سازگار با لنزهای هاسلبلاد، فیزوان، لایکا، کنتاکس،‌ نیکون، کانن و... ضخامت ۳۵ م‌م وزن ۷۵۰ گرم

  418,950,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  1 نمره‌(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • دوربین همه کاره 12MAX شیفت عمودی ۴۳ م‌م (+۲۵ م‌م، ۱۸- م‌م) شیفت افقی ۳۶ م‌م (راست ۱۸ م‌م،چپ ۱۸ م‌م) امکان تیلت تا ۱۰ درجه (با لنزهای مناسب) ضخامت  ۳۰ میلی‌متر وزن ۱۲۰۰ گرم

  322,600,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • دوربین کوچک سفر با قابلیت شیفت افقی ۳۶ م‌م (۱۸+/- م‌م) امکان تیلت تا ۱۰ درجه (با لنزهای مناسب) ضخامت تنها ۲۵ میلی‌متر وزن ۵۹۰ گرم

  207,650,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • دوربین زاویه‌باز با قابلیت شیفت عمودی ۲۵+م‌م امکان تیلت تا ۱۰ درجه (با لنزهای مناسب) ضخامت  ۴۵ میلی‌متر وزن ۶۴۰ گرم

  260,750,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • دوربین کوچک سفر بدون شیفت (کنترل پرسپکتیو) امکان تیلت تا ۱۰ درجه (با لنزهای مناسب) ضخامت تنها ۲۰ میلی‌متر وزن تنها ۲۲۰ گرم

  103,800,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • دوربین زاویه باز بدون شیفت (کنترل پرسپکتیو) امکان تیلت تا ۱۰ درجه (با لنزهای مناسب) ضخامت ۵۰ میلی‌متر وزن ۶۰۰ گرم

  218,750,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • دوربین 12XY حرکت عمودی ۷۰ م‌م (۴۵+ م‌م، ۲۵- م‌م) حرکت افقی ۵۰ م‌م (راست ۲۵ م‌م،چپ ۲۵ م‌م) امکان تیلت تا ۱۰ درجه (با لنزهای مناسب) ضخامت  ۲۵ میلی‌متر وزن ۲۶۰۰ گرم

  441,200,000 ریال تحویل ۸ هفته کاری
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  تحویل ۸ هفته کاری
 • سازگار با دوربین‌های آلپا، سازگار با لنزهای SB17 دوربین FPS امکان اتصال ابزار سازگار به فانوس نوافلکس BALPRO 1 و  BALPRO TS ( با شیار V شکل ۸۵ م‌م)

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مبدل آلپا/ فانوس نووافلکس به همراه چنگک  سازگار با بک‌های دیجیتال (با مبدل اتصال آلپا) سازگار با  لنزهای آلپا (LB, SB17, SB34) امکان اتصال دوربین آلپا FPS به فانوس نووفلکس BALPRO 1 و  BALPRO TS ( با شیار V شکل ۸۵ م‌م)

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف