فیلترهای ND 

 • فیلتر ND تدریجی برای همگن‌کردن نورها و رنگ‌های صحنه در شرایط پرکنتراست (مانند کنتراست آسمان با باقی صحنه در مناظر) – دهنه‌ی 82میلی‌متر

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر UV و ND دهانه  ۵۲ میلی‌متری دارای پوشش محافظ بر روی هر دو سمت فیلتر

  4,900,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر UV و ND دهانه 67 میلی‌متری دارای پوشش محافظ بر روی هر دو سمت فیلتر

  6,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر Gradual ND با ضریب ۸ و کاهش ۳ استاپ نوردهی ابعاد 100x150 میلی‌متر کاهش ناحیه‌ای روشنایی تصویر غلظت صفر در یک میانه و غلظت با ضریب ۸ در میانه دیگر فیلتر امکان عکس‌برداری با سرعت شاتر‌های پایین‌تر و یا با دیافراگم‌های باز در محیط‌های پرنور حذف کامل امواج اینفرارد و عبور کامل نور مرئی پوشش نانوی مخصوص و چندلایه به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر ND با ضریب غلظت متغیر امکان افزایش نوردهی از ۱ تا ۸ اف‌استاپ دارای پوشش در هر دو سمت فیلتر دهانه ۵۵ میلی‌متری فریم مستحکم و نازک

  4,900,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر UV و ND دهانه  ۵۸ میلی‌متری دارای پوشش محافظ بر روی هر دو سمت فیلتر

  4,350,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر UV و ND دارای پوشش در هر دو سمت فیلتر دهانه ۷۷ میلی‌متری

  7,500,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • نوع فیلتر: ND دارای دهانه‌ی ۷۷ میلی‌متری دارای کمترین وزن و ضخامت ضخامت: ۴٫۵ میلی‌متر

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فیلتر Gradual ND با ضریب ۸ و کاهش ۳ استاپ نوردهی ابعاد 150x170 میلی‌متر کاهش ناحیه‌ای روشنایی تصویر کاهش تدریجی غلظت فیلتر از یک لبه تا لبه دیگر امکان عکس‌برداری با سرعت شاتر‌های پایین‌تر و یا با دیافراگم‌های باز در محیط‌های پرنور حذف کامل امواج مادون‌قرمز و عبور کامل نور مرئی پوشش نانوی مخصوص و چندلایه به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر Gradual ND با ضریب ۸ و کاهش ۳ استاپ نوردهی ابعاد 150x170 میلی‌متر کاهش ناحیه‌ای روشنایی تصویر غلظت صفر در یک لبه و غلظت با ضریب ۸ در لبه دیگر فیلتر امکان عکس‌برداری با سرعت شاتر‌های پایین‌تر و یا با دیافراگم‌های باز در محیط‌های پرنور حذف کامل امواج مادون‌قرمز و عبور کامل نور مرئی پوشش نانوی مخصوص و چندلایه به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر ND با کاهش ۱۰ استاپی نوردهی کاهش یکنواخت روشنایی تصویر امکان عکس‌برداری در سرعت شاتر‌های پایین امکان عکس‌برداری در محیط‌های پر‌نور با دیافراگم‌های باز عبور کامل طیف نور مرئی و حذف کامل امواج اینفرارد پوشش نانوی چند‌لایه‌ای سطوح فیلتر ضدآب و مقاوم در برابر خراشیدگی به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر ND با کاهش ۶ استاپی نوردهی کاهش یکنواخت روشنایی تصویر امکان عکس‌برداری در سرعت شاتر‌های پایین امکان عکس‌برداری در محیط‌های پر‌نور با دیافراگم‌های باز عبور کامل طیف نور مرئی و حذف کامل امواج اینفرارد پوشش نانوی چند‌لایه‌ای سطوح فیلتر مجهز به شیشه‌ اپتیکی H-K9L ضدآب و مقاوم در برابر خراشیدگی به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر ND با کاهش ۳ استاپی نوردهی کاهش یکنواخت روشنایی تصویر امکان عکس‌برداری در سرعت شاتر‌های پایین امکان عکس‌برداری در محیط‌های پر‌نور با دیافراگم‌های باز عبور کامل طیف نور مرئی و حذف کامل امواج اینفرارد پوشش نانوی چند‌لایه‌ای سطوح فیلتر مجهز به شیشه‌ اپتیکی H-K9L ضدآب و مقاوم در برابر خراشیدگی به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر Gradual ND با ضریب ۸ و کاهش ۳ استاپ نوردهی ابعاد 100x150 میلی‌متر کاهش ناحیه‌ای روشنایی تصویر کاهش تدریجی غلظت فیلتر از یک لبه تا لبه دیگر امکان عکس‌برداری با سرعت شاتر‌های پایین‌تر و یا با دیافراگم‌های باز در محیط‌های پرنور حذف کامل امواج اینفرارد و عبور کامل نور مرئی پوشش نانوی مخصوص و چندلایه به همراه کیف چرمی

  35,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر ND با کاهش ۱۰ استاپی نوردهی کاهش یکنواخت روشنایی تصویر امکان عکس‌برداری در سرعت شاتر‌های پایین امکان عکس‌برداری در محیط‌های پر‌نور با دیافراگم‌های باز عبور کامل طیف نور مرئی و حذف کامل امواج اینفرارد پوشش نانوی چند‌لایه بر سطوح فیلتر ضدآب و مقاوم در برابر خراشیدگی به همراه کیف چرمی

  26,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فیلتر ND با کاهش ۳ استاپی نوردهی کاهش یکنواخت روشنایی تصویر امکان عکس‌برداری در سرعت شاتر‌های پایین امکان عکس‌برداری در محیط‌های پر‌نور با دیافراگم‌های باز عبور کامل طیف نور مرئی و حذف کامل امواج اینفرارد پوشش نانوی چند‌لایه بر سطوح فیلتر مجهز به شیشه‌ اپتیکی H-K9L ضدآب و مقاوم در برابر خراشیدگی به همراه کیف چرمی

  26,000,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف