لیست محصولات این تولید کننده Hikvision

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۱۵ فریم بر ثانیه دارای خروجی HDMI و VGA با کیفیت 1080p امکان پخش هم‌زمان ۴ کانال دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط ‌کننده دیجیتال (DVR) ۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۷۰۴x۴۸۰ با سرعت ۱۲ فریم‌ بر ثانیه دارای خروجی VGA با کیفیت 1080p امکان پخش همزمان ۴ کانال دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت پشتیبانی از قابلیت جریان دوگانه (Dual Stream)

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 half-duplex دارای قابلیت...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال DVR ۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم‌بر‌ثانیه دارای خروجی هم‌زمان VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 دارای قابلیت جریان دوگانه (Dual Stream)

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال DVR ۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 half duplex پشتیبانی از قابلیت...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۸ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی HDMI و VGA با کیفیت 1080p امکان پخش هم‌زمان ۸ کانال دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت پشتیبانی از قابلیت جریان دوگانه (Dual Stream)

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۸ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۲ رابط SATA برای ۲ دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 دارای قابلیت جریان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۸ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برایاتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 پشتیبانی از قابلیت جریان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال DVR ۸ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای یک رابط SATA برای اتصال یک دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت دارای ۲ رابط USB 2.0 دارای یک رابط LAN RJ45 100 مگابایتی دارای قابلیت...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۱۶ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای یک ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۲ رابط SATA برایاتصال ۲ دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 half-duplex

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۱۶کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۴ رابط SATA برای اتصال ۴ هارد با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۳ رابط USB 2.0، یک رابط RS-232 و RS-485 دارای یک رابط...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۲۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۱۵ فریم بر ثانیه دارای خروجی HDMI و VGA با کیفیت 1080p امکان پخش هم‌زمان ۱۶ کانال دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۲ رابط SATA برای اتصال ۲ دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام پشتیبانی از قابلیت جریان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۲۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۴ رابط SATA برای اتصال ۴ هارد با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۳ رابط USB 2.0، یک رابط RS-232 و RS-485 دارای یک رابط...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۲۴ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۲ رابط SATA برای اتصال ۲ دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک رابط RS-485 دارای قابلیت...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط ‌کننده دیجیتال (DVR) ۳۲ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۱۵ فریم بر ثانیه دارای خروجی HDMI و VGA با کیفیت 1080p امکان پخش همزمان ۱۶ کانال دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۲ رابط SATA برای اتصال ۲ دیسک سخت با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۲ رابط USB 2.0 و یک...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ضبط کننده دیجیتال (DVR) ۳۲ کانال آنالوگ با رابط BNC حداکثر رزولوشن ضبط و پخش تصاویر ۹۶۰x۴۸۰ با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه دارای خروجی هم‌زمان HDMI، VGA و CVBS دارای ۴ ورودی صدا و یک ورودی صدای دوطرفه از طریق رابط RCA دارای ۴ رابط SATA برای اتصال ۴ هارد با حداکثر ظرفیت ۴ ترابایت برای هرکدام دارای ۳ رابط USB 2.0، یک رابط RS-232 و RS-485 دارای یک رابط...

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف