GoPro Front Mount

115400136

پایه‌ی مخصوص نصب گوپرو روی کلاه ایمنی

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

توسط (اهواز, ایران) در تاریخ28 Oct 2013 (GoPro Front Mount) :
(1/5

سگک j-hook

این قطعه در بسته بندی گوپرو 3 موجود هست.

 گزارش