S&S Triple Manual Background Holder QH-B003

300100100

پایه‌ی پرده‌ی زنجیری، دارای 3 نگه‌دارنده

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

توسط (آغاجاری, ایران) در تاریخ30 Jun 2015 (S&S Triple Manual Background Holder QH-B003) :
(5/5
مشتری به محصول نمره داده است و نقد و نظری برای آن ننوشته است، یا نقد و نظر او هنوز منتشر نشده است.