نشریه فناوری‌های نوین

110,000 ریال

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
  • نشریه فناوری‌های نوین
  • دو فصلنامه علمی فناوری دانشگاه شریف
  • شماره اول مردادماه ۱۳۹۶
  • حاوی مقاله‌ها، گزارش‌ها و دستاوردهای حوزه فناوری

پیشرفت سریع و روزافزون فناوری، با ایجاد فرصت‌های بی‌شمار، چالش‌هایی را در زمینه‌های مختلف علمی-کاربردی پیش روی نوآوران قرار داده که بررسی این شرایط نیازمند مطالعه و تحقیقات ژرف است. مجله "فناورد" به‌منظور در برگرفتن تمام جوانب نوآوری در حیطه‌های مختلف فناوری، از شکل‌گیری ایده ذهنی تا بهره‌وری وسیع کاربردی پا به عرصه وجود نهاده است. شاید بتوان رسالت این مجله را در طرح و یافتن پاسخی برای چهار پرسش اساسی خلاصه نمود؛ وضعیت فناوری موردبحث در دنیا چگونه است؟ جایگاه کشور در مقایسه با دنیا کجاست؟ مشکلات چیست؟ چه راه‌حل‌های وجود دارد؟ هدف این مجله که از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف منتشر می‌شود فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تجارب ارزنده صاحبان صنایع و گسترش و بهبود حیطه فناوری و نوآوری است. تمرکز این مجله بر تهدیدها و فرصت‌هایی است که به دلیل سرعت روزافزون پیشرفت فناوری پیش روی نوآوران و مبتکران زمینه‌های مختلف صنعت قرار دارد. ارتباط میان دانشمندان و صنعتگران درون‌مرزی و برون‌مرزی برای ارتباط و مبادله بهتر اطلاعات، مورد تأکید و توجه این مجله است که بدین ترتیب اطلاعاتی غنی و ارزشمند از حیطه نوآوری در فناوری را به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. لازم به ذکر است که مجله “فناورد” در قالب دوفصلنامه منتشر شده و مطالب هر شماره پیرامون موضوعی خاص و ویژه‌ای خواهد بود. شماره اول این مجله پیرامون موضوع "شهرهای تاب آور" (Resilient Cities) منتشر گردید. شماره بعدی این نشریه در مورد چالش‌های بحران آب و فناوری‌های مربوطه خواهد بود.

مــزایا
مــعایب