فصل‌نامه نور رویایی شماره 3

899235103

سال دوم، شماره‌ی 3، تابستان 1392

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

محصولات مشابه

توسط (یزد, ایران) در تاریخ02 Sep 2014 (فصل‌نامه نور رویایی شماره 3) :
(4/5

اکپرسیونیسم

مطالب گردآوری شده در مورد اکسپرسیونیسم به قلم عالی نوشته شده بودند ولی ای کاش دراین مورد تفضیل بیشتری وجود داشت و مطالب با جزئیات بیشتر و مفصلتر به نگارش درآمده بودند

 گزارش