با حاتمی در طهران

899875119

مجموعه عکس های عزیز ساعتی (از فیلم‌های زنده‌یاد علی حاتمی) (گالری 6)

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

توسط (کرج, ایران) در تاریخ11 Mar 2014 (با حاتمی در طهران) :
(4/5

خوب

خوب

 گزارش