آیفونچی

Velbon VGB-36

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید
  • 200 سانتی متر
  • 15 کیلوگرم
  • آلومینیوم
مــزایا
مــعایب