اوج و افول مدرنیسم - تاریخ هنر معاصر جهان

899875104

کتابی در مورد تاریخ هنر قرن بیستم با رویکرد انتقادی

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

هنوز شخصی نقد و نظر ننوشته است

نمره و نظر دهید

محصولات مشابه