پیام عکس

899325107

مجموعه یادداشت‌هایی درباره‌ی عکاسی و تأویل پیام عکس‌ها

این مدل تمام شده است

موجود شد اطلاع بده

نقد و نظر مشتریان

محصولات مشابه

توسط (تهران , ایران) در تاریخ08 Nov 2014 (پیام عکس) :
(4/5
مشتری به محصول نمره داده است و نقد و نظری برای آن ننوشته است، یا نقد و نظر او هنوز منتشر نشده است.