امپرسیونیسم در عکاسی

0 1,503

مکتب امپرسیونیسم یکی از مکاتب و سبک‌های هنری در تاریخ هنر به شمار می‌رود که برای اولین بار از عنوان نقاشی “کلود مونه” با نام “دریافت (امپرسیون) طلوع آفتاب” اقتباس شده است.

امپرسیونیسم در لغت به معنای دریافتگری ؛ دریافت آنی ؛ یا دریافت حسی است.
امپرسیونیسم مکتبی با برنامه و اصول معین نبود ؛ بلکه تشکل آزادانه هنرمندانی بود که به سبب برخی نظرات مشترک و به منظور عرضه مستقل آثارشان در کنار هم قرار گرفتند . امپرسیونیسم صرفا یک سبک نقاشی نبود بلکه یک رویکرد نوین به هنر و زندگی بود. آثار نقاشی امپرسیونیسم ها ثبت تغییرات گذرا و ناپایدار در طبیعت بود.نخستین هسته ی این جنبش توسط مونه ؛ رنوار ؛ سیسلی و پیسارو بود که وجه اشترا کشان گسست از آموزش های رسمی فرهنگستانی بود . این هنرمندان ابتدا نام خود را « انجمن هنرمندان نقاش مجسمه ساز و گراور گمنام » گذاشتند . اما بعدا نام یکی از تابلو های مونه به نام امپرسیون طلوع آفتاب منتقد جوان لوئیس لروی ( لویی لروا) را واداشت تا در مجله ( charivari شاری واری ) کل گروه را امپرسیونیست ها نام نهد و این نام که با لحنی تمسخر آمیز ابداع شده بود ؛بعداً از سوی خود هنرمندان گروه به عنوان گواهی بر حداقل یکی از جنبه های برجسته اهداف آنان پذیرفته شد.
هنر عکاس پس از ابداع روشی علمی در عکاسی به نام داگرئوتیپ که توسط لووئی ژاک مانده داگر در سال ۱۸۳۰ پایه گزاری شد ؛خیلی زود برای هنرمندان رشته های گوناگون هنری مورد توجه قرار گرفت و از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار شد. بر این اساس هنرمندان علاقه مند به مکتب امپرسیونیسم نیز با روی آوردن به روش ابداعی داگر ؛ شیوه جدیدی را در عکاسی پایه گذاری کردند که بعد ها به بنیان مکتب وین منتهی شد.
برای بررسی سیر تاریخی این رشته در عکاسی باید به سبک هنری نقاشان امپرسیونیسم اشاره کرد که تاثیر دوسویه ای را در عکاسی و نقاشی ایجاد کرد .باید در ابتدا به این نکته اشاره کرد که « با عکاسی میتوان مهمترین و غیره مترقبه ترین امور را ثبت کرد و در این راستا است برای مشاهده ی دقیقتر محیط پیرامون عکاسی به کمک چشم می آید .» و ازاین رهگذر است که ما می توانیم تاثیر این جنبه هنر عکاسی را بر امپرسیونیسم های نقاشی مشاهده کنیم . برای ملموس شدن مفهموم امپرسیونیسم در هنر باید گفت که دریافتگری یا امپراسونیسم شیوه هنری گروه بزرگی از نقاشان آزاداندیش و نو آور فرانسه در نیمه دوم سده نوزدهم بود که مبتنی بر نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم هنرمند از دیده های زودگذر است ؛در این سبک نقاشان از ضربات شکسته کوتاه قلم مو آغشته به رنگهای خالص و نامخلوط به جای تر کیب های ظریف رنگها استفاده می کنند . از این رو امپرسیونیستها برای نشان دادن دریافت و برداشت مستقیم خود از دیده های زود گذر به سراغ هنر عکاسی رفتند؛ آنان قصد داشتن همانند عکاسی؛ بیان زود گذر و آنی را از سوژه نشان دهند. برای همین آنان با ضربات ممتد قلم مو نقاشی میکردند طوریکه جزییات غیر واضح می شد . آنها توانستند به کمک عکاسی تغییرات زیادی را در عرصه ی نقاشی امپرسیون بو جود آورند . آن دسته از عکاسان تصویری نیز که پیرو مکتب امپرسیونیسم بودندنوعی ایده آل هنری را در نظر داشتند مایل بودند که خود را از ویژگیهای خاص عکاسی برهانند واین گرایش در نحوه ی عکس گرفتن آنها ظاهر شد . ساده ترین روش این دسته از عکاسان خارج کردن لنز از حالت فوکوس بود . روش دیگر استفاده از سه پایه بود که عکاس می توانست قبل از اینکه عکس برداری کند آن را به نرمی به حرکت در بیاورد. و یا یک صفحه ی شیشه ای جلو لنز می گرفتند و به رو غن یا ماده ی چرب آغشته می کردند تا تصویر را کمی محو کنند . و یا برای رسیدن به مقصود خود از چاپ های مختلفی از جمله چاپ بیکرومات _ چاپ تیزابی سایه دار _ چاپ صمغی و چاپ رنگدانه ی روغنی برای حالتی نرم و فو لو استفاده می کردند تا بدین وسیله هم عمق و ژرفای تصویر تاثیر گذاشته و هم در نور و سایه های آن تا بتوانند حالتی نقاشی وار و هنری به عکس بدهند. در این میان چاپ عکس ؛ آنچنان در نتیجه عکس های عکاسان تاثیر داشت که بسیار از عکاسان نگاتیو چاپ را به مثابه زیر بنا و طرح اولیه ی یک نقاش رنگ و روغن می دانستند و فقط هنگامی به اثر خلاق خود می نگریستند که آن را روی کاغذ چاپ کرده باشند . طی مراحل چاپ گاهی دخل تصرفاتی هم در کار صورت می گرفت مثلا قسمت هایی از نگاتیو که بدان نیازی نبود را با رنگ قرکز می پوشاندند. یا بر روی قسمت هایی از تصویر بوسیله ی قلم ؛ اشکالی را برای تاکید بر آن قسمت ها ترسیم می کردند. کارهایی که در آن با کوشش بسیار نور را تلطیف شده و نرم می نمودند .
عکاسان اغلب اوقات در مطالعات اولیه در مورد طبیعت بی جان اشیای شیشه ای مختلف را به عنوان اجزای تصویر انتخاب می کردند این اشیانور را به دلیل بازتاب ؛ نرمتر می ساخت . همچنین مناظر و چشم اندازهای خیابان ها در نور های غبار آلود و مه گرفته مورد توجه بود.

نظرات

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.