مرور برچسب

عکاسی

فهرست تجهیزات عکاسی مناسب سفر

هنگامی‌که صحبت از سفر و عکاسی در طول سفر می‌شود، چندان فرقی ندارد که گشت‌وگذار کوتاهی در پیش دارید و یا قرار است، اقامتی به طول چند هفته داشته باشید؛ در هر دو صورت، اطمینان از این موضوع که تمام تجهیزات موردنیاز را بدون اینکه وسایل اضافی…